MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website futurevision.vn  bao gồm: Họ tên khách hàng, địa chỉ email, số điện thoại, Số CMND/Passport, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà Website futurevision.vn cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Futurevision sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website futurevision.vn để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website futurevision.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Website futurevision.vn sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website futurevision.vn

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty TNHH Một Thành Viên Tầm Nhìn Tương Lai

Trụ sở chính: Phòng 9.4A, Lầu 9, Tòa nhà Ree Tower, Số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 19002211

Email: sbs@futurevision.vn

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CỦA MÌNH

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Futurevision thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của website futurevision.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Futurevision sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên được futurevision.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của futurevision.vn . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Futurevision cam kết:

Đối với bất kỳ khiếu nại và ý kiến, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại  sbs@futurevision.vn