1. Các phương pháp thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn  hình thức thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website futurevision.vn để thanh toán:

1.1. Hình thức thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi Fuvision.vn giao hàng, bao gồm:

  • COD:  Tiền mặt;

2. Quy định áp dụng thanh toán

2.1. Thanh toán trả sau:

Được áp dụng cho tất cả khách hàng của Fuvision.vn sử dụng các hình thức thanh toán được chấp nhận.

2.2.  Lưu trữ thông tin – thanh toán cho lần mua hàng tiếp theo:

Khi khách hàng thanh toán lần đầu tiên thành công thì có thể sử dụng chức năng thanh toán nhanh chóng. Để sử dụng, khách hàng đăng nhập tài khoản Fuvision.vn lựa chọn bật chức năng thanh toán, hệ thống đã tự động lưu trữ các thông tin và đặt mặc định sẵn trong đơn hàng tiếp theo.

Các thông tin mặc định bao gồm:

– Thông tin người đặt hàng: tên, số điện thoại, Số CMND/Passport, địa chỉ, email (nếu có).

– Thông tin người nhận hàng: mặc định giống thông tin người nhận của đơn hàng đặt thành công trước đó (khách hàng có thể điều chỉnh nếu muốn).

– Hình thức thanh toán mặc định theo đơn hàng trước đó (khách hàng có thể tùy chọn thay đổi hình thức thanh toán khác).

Chúng tôi đảm bảo về việc thông tin của bạn sẽ luôn được bảo mật tại website.  Đối với tất cả các đơn đặt hàng, khách hàng có thể xác minh chi tiết của từng giao dịch trước khi thực hiện thanh toán.